Choć poprawa stanu polskiej służby zdrowia jest jednym z naczelnych celów wszystkich ekip rządzących naszym krajem, nie można nie zgodzić się z tym, że mamy do czynienia z obszarem, który wymaga jeszcze wielu zmian. Niestety, chorzy nie mają czasu na czekanie na kolejne innowacje, w naszym kraju coraz modniejsze staje się więc leczenie za granicą.

Samo leczenie za granicą, znane też jako turystyka medyczna, nie jest terminem nowym. Stosuje się je z powodzeniem od lat, okazuje się przy tym, że nie jest ono wyłącznie domeną obywateli państw wywodzących się z dawnego bloku wschodniego. Podczas gdy Polacy wyruszają do Niemiec, aby w którymś z tamtejszych szpitali zdecydować się na chirurgiczne leczenie zaćmy, do naszego kraju trafiają Niemcy uważający, że opieka stomatologiczna w Polsce stoi na znacznie wyższym poziomie niż ta, którą może im zaoferować ich własna ojczyzna. Od niedawna leczenie za granicą jest zresztą łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, z pomocą przychodzi nam bowiem przychylne takim praktykom ustawodawstwo unijne.