Przez lata uważano ją za zdecydowanie mniej istotną od konwencjonalnej i nie wypowiadano się na jej temat zbyt chętnie. Dziś jednak medycyna naturalna wraca do łask, a zainteresowanie nią może nam przynieść szereg korzyści.

Oczywiście, trudno zgodzić się z osobami, które uważają, że powinna być ona stosowana w oderwaniu od konwencjonalnych metod medycznych, osób wyrażających taki pogląd jest jednak coraz mniej. Obecnie dominuje przekonanie, że medycyna naturalna i konwencjonalna mogą się uzupełniać, a jedna może być cennym wsparciem dla drugiej. Jest to szczególnie widoczne w przypadku osób ciężko chorych, które są osłabione już przez sam fakt stosowania dużych ilości farmaceutyków. Mądrze wykorzystywana medycyna naturalna nie pociąga za sobą żadnych skutków ubocznych, może być więc stosowana jako wsparcie klasycznego leczenia.

Oczywiście, nie każda osoba deklarująca znajomość medycyny naturalnej może się pochwalić rzeczywistą wiedzą w tym zakresie. Już choćby dlatego warto korzystać jedynie z tych zaleceń i porad, które znalazły potwierdzenie naukowe.