Lekarze, którzy zajmują się problemem uzależnień często podkreślają, że największym wyzwaniem, przed jakim stają ich pacjenci, jest uświadomienie sobie, jak poważny problem stał się ich udziałem. Nie oznacza to jednak, że sama świadomość istnienia uzależnienia jest tożsama z pozbyciem się go, choć walka z uzależnieniami jest nie tylko możliwa, ale i daje szansę na szczęśliwe zakończenie w przypadku większości osób decydujących się na podjęcie tego wyzwania.

Oczywiście, nie ma jednej tylko metody uporania się z uzależnieniem i nie ma tutaj znaczenia to, czy mówimy o uzależnieniu od alkoholu, narkomanii, czy też trudności z oderwaniem się od świata wirtualnego. Walka z uzależnieniami może odbywać się na wiele sposobów w grę może więc wchodzić zarówno poszukiwanie zamienników nałogu, jak i praca nad własną silną wolą i poszukiwanie przyczyn, które doprowadziły do sytuacji budzącej nasze niezadowolenie. Zawsze warto więc szukać pomocy udzielanej zarówno przez lekarzy i terapeutów, jak i grupy wsparcia.